OK

OK Cancel

Thank you

Close

Dijagnostikovanje menopauze: „Da li treba da uradim analize krvi? "

Uglavnom nisu potrebne nikakve analize krvi za potvrdu menopauze, osim ako niste imali histerektomiju.

Dijagnostikovanje menopauze: „Da li treba da uradim analize krvi? "

Zapravo, postoje mnogo očigledniji klinički pokazatelji dovoljni za uklanjanje svake sumnje. Znaci menopauze, u stvari, nisu baš suptilni… Fizičke promene mogu nastupiti na mnogo različitih načina, zato preporučujemo da posetite lekara opšte prakse ili specijalistu, kako biste proverili i potvrdili dijagnozu.

Nisu neophodne krvne pretrage da biste potvrdili menopauzu

Analize krvi ili pregledi obično nisu potrebni za potvrdu menopauze. To je kliničko stanje koje pacijentkinja i doktor lako prepoznaju: godine, izostanak ili prekid menstruacije na nekoliko meseci, prisustvo naleta vrućine, promene raspoloženja ili suvoća vagine, sve su simptomi pomoću kojih se lako može dijagnostikovati početak ove životne faze.
Poseta lekaru opšte prakse ili specijalisti omogućiće Vam da se najbolje prilagodite menopauzi i pronađete najbolji način da olakšate sebi simptome, a ukoliko je potrebno,  razmislite i o potencijalnoj terapiji.

Znam da mogu da odredim ulazim li u menopauzu i bez analiza krvi, ali šta ako svejedno želim da ih uradim?

Pri analizama krvi najpre se proveravaju nivoi folikulostimulišućeg hormona (FSH) i estrogena (1).

Ako svakako želite da uradite analize krvi, preporučujemo da se posavetujete sa svojim ginekologom ili lekarom opšte prakse kako biste bili sigurni da su uputstva koja Vam dajemo tačna. 

Tokom menopauze nivo FSH raste, a nivo estrogena se smanjuje. Međutim, hormonske analize je često teško protumačiti, jer su pod uticajem značajnih fluktuacija.

Vaš doktor bi mogao da Vam preporuči dodatne krvne pretrage kako bi proverio nivo TSH (tireostimulišući hormon) pošto disfunkcija štitne žlezde može da uzrokuje simptome slične menopauzi.

U svakom slučaju, simptomi menopauze su vrlo prepoznatljivi i Vi ćete verovatno i bez pretraga znati da li ste ušli u menopauzu i jednostavno ćete je potvrditi.

Ključne činjenice koje treba da upamtite kada ulazite u menopauzu

Menopauzu vrlo lako može da dijagnostikuje Vaš lekar:
• Istina #1: Lekar opšte prakse može da pomogne pri određivanju menopauze na osnovu pojave naleta vrućine ili promena raspoloženja i, ako je potrebno, na osnovu analiza krvi.
• Istina #2: Analize krvi nisu nužno potrebni za potvrdu menopauze.
• Istina #3: Vaš ginekolog Vam može reći da li ste u menopauzi na osnovu fizičkih promena (naleti vrućine, suvoća vagine, neredovne menstruacije).
• Istina #4: Analize krvi mogu biti korisne ako su uzeti u obzir svi drugi simptomi.

BIBLIOGRAFIJA:

1. www.cngof.fr/menopause

go to top