OK

OK Cancel

Thank you

Close

Slow Âge je ispitan u stvarnim životnim uslovima

Pričali smo sa Sabine Laquieze, vodećim dermatologom nezavisnog centra za biomedicinska istraživanja, koja je vodila kozmetičke testove za Vichyjev Slow Âge.

Slow Âge je ispitan u stvarnim životnim uslovima

P: Slow Âge je prošao brojna ispitivanja. Možete li nam reći nešto više o tome?


O: Prvi put je Vichy uporedio efikasnost svog proizvoda Slow Âge  sa grupom žena koje su koristile svoj uobičajeni proizvod za negu kože.

P: Koja je bila ideja iza ovog kliničkog ispitivanja i kako se razvila?


O: Ideja je bila prikazati efikasnost proizvoda kroz vreme i u stvarnim životnim uslovima sa stvarnim ženama, a ne samo kroz laboratorijske testove.

P: Koja je bila svrha tog oblika ispitivanja?


O: Cilj je bio imati 2 klinički identične grupe pod uticajem 9 faktora ekspozoma (spoljašnjih varijabli kao što su UV zračenje, zagađenje, duvan ili klima i unutrašnjih varijabli koa što su umor, stres, emocije, prehrambene navike i spavanje), a posebno je bilo važno da primaju istu količinu UVA zračenja. Kako su grupe bile pažljivo odabrane i iste, tako su i poređenja bila verodostojna.

P: Koliko žena je učestvovalo u ovom ispitivanju i pod kojim uslovima?


O: Učestvovalo je 120 žena podeljenih u 2 grupe. Jedna grupa je koristila Slow Âge, a drugaje nastavila sa upotrebom svoje uobičajene nege. Razgovarala sam sa ženama tokom faze regrutovanja kako bih proverila kriterijume kliničke primerenosti uz pomoć upitnika o emotivnim i faktorima okruženja. Odabranim ženama je dodeljena UV narukvica sa senzorom i vraćale su se svakih 15 dana na očitavanje merenja UVA zračenja. Ispitivanje je trajalo 2 meseca, a kliničke procene su napravljene kada je ispitivanje počelo i na kraju svakog meseca.

P: Zašto je bilo toliko bitno da se meri uticaj UV zraka?


O: Svi dokazi pokazuju da UV zraci imaju izuzetno veliki uticaj na starenje kože pošto su 80% odgovorne za taj proces. Isti glavni činilac koji utiče na kožu je bio osnovni koji se poredio u obe grupe. To se obično radi u kontrolisanom laboratorijskom okruenju, pa je narukvica sa UV senzorom bila jedini način da budemo podjednako rigorozni ali u stvarnom životu.

P: Možete li otkriti neke od rezultata ispitivanja?


O: Pronašli smo da je grupa koja je koristila Slow Age u poređenju sa grupom koja je nastavila sa upotrebom svoje uobičajene nege, uočila intenzivnije smanjenje pojave tamnih fleka, bora na obrazima, gubitka punoće kože i vidljivosti pora. Većina iz grupe koja je koristila Slow Âge je prijavila da im je koža smirenija (97%), glatkija (92%) i blistavija (81%) neposredno posle promene nege, a nakon 8 nedelja 89% je primetilo da im je koža mekša, 87% da im je koža zdravija, a 71% da je postala snažnija.

go to top