OK

OK Cancel

Thank you

Close

Menopauza: Sve o Vašoj koži i hormonskim promenama

Misija našeg odeljenja naučnih komunikacija Laboratorija Vichy je da nastavimo istraživanje o menopauzi kako bismo uobličili svu našu istorijsku podlogu i unapredili znanja.

Na taj način garantujemo da ćemo svakodnevno pratiti žene i omogućiti najbolje od nauke za njihovu budućnost.

Pioniri u nezi kože u menopauzi

Od 1992. Laboratorije Vichy istražuju specifičnost kože u menopauzi sa ciljem da se obvežu da prate žene u ovom posebnom periodu života.
Vichy, kao pionir u ovoj oblasti, istražuje, definše i prepoznaje ne samo vizuelne promene, već i određuje i objašnjava biološke mehanizme koji stoje iza promena na koži u menopauzi.
Zahvaljujući ovom velikom i vrlo naprednom naučnom znanju, po prvi put kozmetički proizvod za negu kože može da kompenzuje uticaj menopauze na starenje kože i obnovi osećaj prijatnosti i samopouzdanje kod žena.

ŠTA SE DOGAĐA SA KOŽOM TOKOM MENOPAUZE?

Into Your Skin - Coupe de l'eau

Postoje 3 tipa kliničkih promena povezanih sa starenjem kože lica kod žena u postmenopauzi: atrofija, opuštanje i suvoća. Objasnićemo sva tri...

Na nivou epidermisa

Usporavanje obnavljanja keratinocita uzrokuje nakupljanje starih keratinocita. Sinteza lipida je smanjena što rezultira promenama u funkciji barijere kože i suvoći kože što dovodi do sporije deskvamacije i promene optičkih svojstava rožnatog sloja kože koji gubi sjaj i postaje žućkast.

Na nivou dermalno-epidermalne junkcije

Tokom procesa starenja dermalno-epidermalna junkcija postaje ravnija i postepeno gubi svoju talasnost. Ekspresija gena kolagena tipa VII opada i više nije garantovana njegova pravilna proizvodnja. Gubitak kolagena VII se ubrzava kod kože oštećene UV zračenjem i može da uzrokuje smanjenu koheziju u različitim slojevima kože. To je glavni protein u građi vlakana koji omogućuju pravilnu koheziju između epidermisa i dermisa. Komunikacija i razmena nutrijenata između epidermisa i dermisa je smanjena, što menja homeostazu kože kao i njena mehanička svojstva.

Na nivou dermisa

Dolazi do smanjenja broja i veličine fibroblasta. Ta pojava utiče na proizvodnju kolagenih i elastinskih vlakana i glikozaminoglikana (GAG). Međutim, proizvodnja enzima koji razlažu proteine u koži (kolagenaze i elastaze) raste sa godinama. Sada je već prihvaćeno da se sadržaj kolagena smanjuje s godinama, uz smanjenje rastvorljivosti molekula kolagena i promene njihovih mehaničkih svojstava. Starenje ljudskih fibroblasta prati smanjenje sinteze kolagena, dok sinteza sveukupnih nekolagenih proteina ostaje netaknuta. Elastinska vlakna, takođe, prolaze kroz promene, proređuju se, gube svoje položaje, dok nedostatak hidratacije menja njihova elastična svojstva i uzrokuje pucanje. Pored smanjene sinteze kolagena, starenje kože čini hijaluronsku kiselinu u dermisu krhkom i ona postaje vrlo osetljiva na razgradnju pod uticajem određenih enzima.

Šta treba upamtiti o koži u menopauzi

ČINJENICA 1
Menopauza je razdoblje kliničkih promena koje mogu imati sledeće posledice po kožu
·  Atrofija
·  Opuštenost kožnog tkiva
·  Isušivanje

ČINJENICA 2
Postoje 2 tipa promena

BIOLOŠKE PROMENE
·  Veliko smanjenje funkcije lojnih žlezda
·  Promena dermalne strukture vidljiva zbog smanjenja viskoelastičnosti kože (twistometer) i povećanje stvaranja nabora na koži pri pritisku (densiscore).
·  Smanjenje debljine epidermisa

PROMENE NA KOŽI
·  Raspad proteina i deskvamacija se usporavaju i uzrokuju nakupljanje starih keratinocita

DHEA EKSPERTIZA

DHEA je poznata u naučnoj zajednici kao hormon koji čuva mladolikost i kojeg ljudsko telo prirodno proizvodi. Imamo ga unutar sebe i on garantuje mladolikost, svežinu i lepotu kože. Otkrili smo da telo posle menopauze iskoristi 90% DHEA hormona, što je glavni uzrok gubitka mladolikosti.
Klinička ispitivanja su opisala kliničke znakove i sastav kože žena u menopauzi, a Vichy je zainteresovan i za uticaj pada nivoa DHEA na kožu tokom menopauze.
Proučavan je klinički uticaj topikalne primene i dokazan je efekat na zadebljavanje epidermisa, povećanje broja i veličine lojnih žlezda, smanjenje „papirnatog“ izgleda kože i bolji ten.

Klinički efekti primećeni u ove dve studije doveli su do nove studije čija je svrha bila da razjasni delovanje topikalnog tretmana hormona DHEA na aktivaciju gena i proteine povezane sa njima.

DHEA je mnogima misterija, zato evo nekoliko često postavljanih pitanja o hormonu DHEA kako bismo ga bliže objasnili:

Koji su klinički efekti na pad hormona u menopauzi?

Klinički znaci hormonskog starenja određeni su pre nekoliko godina: atrofija, opuštenost kožnog tkiva i isušenost – 3 su glavna klinička znaka povezana sa padom nivoa hormona u menopauzi.
Koža je zahvaćena na više nivoa:
-  U epidermisu je usporena sinteza lipida što dovodi do promene funkcije barijere i suvoće kože. Koža se slabije obnavlja i postaje beživotna i suva.
-  Dolazi do ravnanja dermalno-epidermalne junkcije i smanjenja proizvodnje kolagena tipa IV, što uzrokuje smanjenje homeostaze kože, a time i komunikacije i razmene između epidermisa i dermisa.
-  U dermisu dolazi do smanjenja gustine i do opuštenosti volumena usled smanjene proizvodnje kolagena, elastina i raznih glikozaminoglikana (GAG).

KAKO SAZNATI VIŠE O HORMONSKOM STARENJU?

Za razumevanje uzroka kliničkih znakova L'Oréal Research je za Vichy sproveo studije. Na biološkom nivou* karakteristike kože žena koje stare je: veliko smanjenje funkcije lojnih žlijezda (-57%), smanjenje viskoelastičnosti i povećanje nabora na koži.
2011. godine znanje o koži žena u menopauzi otišlo je korak dalje uz pomoć druge studije koja je odredila proteine uključene u proces hormonskog starenja: proces deskvamacije (ljuštenja) je usporen, a diferencijacija keratinocita povećana, što utiče na homeostazu epidermisa.
* studija koju je sproveo Labrie F. -  Znanje o koži žena u menopauzi = 58 žena

ŠTA JE DHEA?

DHEA (dehidroepiandrosteron ili prasteron) je steroidni hormon koji se sintetiše od naše 7. godine putem nadbubrežnih žlezda u kojima se sintetišu svi polni hormoni. Oni regulišu brojne aspekte biologije kože. Uloga DHEA hormona kao prekursora svih hormona čini ga važnim faktorom u homeostazi ljudskog tela, posebno kože.
Njegova proizvodnja je na vrhuncu oko 25. godine, a sa godinama se smanjuje. U 70. godini starosti nalazimo samo 10% njegove maksimalne vrednosti.

ČEMU INTERESOVANJE ZA DHEA HORMON? KOJA JE NJEGOVA ULOGA U STARENJU KOŽE?

Nakon prikupljenog znanja i određivanja bioloških mehanizama hormonskog starenja kože Vichy se zainteresovao za ulogu DHEA hormna u starenju kože.
Prvo je dokazano da je DHEA glavni hormon u održavanju mladolikosti kože. Ustvari, klinički uticaj nadokade DHEA hormona (oralno) je proučavan kako bi se otkrilo može li ovaj hormon da nadonkadi i zaustavi znakove starenja. Ova studija je pokazala da hormon DHEA utiče na:
-  poboljšanje funkcije lojnih žlezda i hidratacije
-  smanjenje pigmentacije kože
-  povećanje gustine epidermisa

Zatim je istražen klinički uticaj topikalne primene DHEA hormona i pokazani su efekati na povećanje gustine epidermisa, porast broja i veličine lojnih žlijezda, smanjenje „papirnatog“ izgleda kože i poboljšanje tena.
Klinički efekti primećeni u ove dve studije predstavljali su referentnu osnovu za sprovođenje nove studije (genomska i proteomska) čiji je cilj bio da prikaže uticaja DHEA hormona na aktivaciju gena i njihovih odgovarajućih proteina.

Genomska studija je utvrdila da se primenom DHEA hormona stimulišu geni uključeni u proliferaciju keratinocita, dok se oni povezani sa diferencijacijom smanjuju, što je dokaz regulacije homepostaze kože. Na nivou dermisa, topikalna primena DHEA hormona uzrokuje porast ekspresije gena koji su uključeni u strukturu dermisa.
Ova zapažanja su potvrđena proteomskom studijom gde je dokazano povećanje ekspresije kolagena tipa I i III i HSP 47.

Vichy je tako odredio DHEA kao ključni hormon koji je sposoban da reaktivira osnovne markera mladolikosti kože, koja je pod uticajem hormonskog pada u menopauzi.

go to top