OK

OK Cancel

Thank you

Close

Previous

STARENJE VLASIŠTA

Vlasište stari kao i ostatak organizma, čak i kada to čini u tišini i bez vidljivih znakova, a kosa ostaje elegantno gusta. Znakovi starenja vlasišta sasvim su različiti od onih koji se obično pojavljuju na koži lica. Bore, ptoza, gubitak elastičnosti (labavost) i slični znakovi uopšte se ne pojavljuju, dok drugi znakovi ostaju skriveni (pigmentacijske fleke). Ovaj neizbežni proces je tema nekoliko studija među kojima se nalazi i upečatljiv rad nastao u saradnji između Odeljenja za istraživanje i inovacije društva L'Oreal i Univerziteta u Liègeu, Belgija. U tom radu analiziraju se biopsije 650 vlasišta belkinja i belaca različitog životnog doba, onih koji pate i onih koji ne pate od alopecije.

Imunohistohemijski markeri pokazali su radikalne razlike u odnosu na pol, pri čemu je starenje vlasišta kod muškaraca u više slučajeva prerano i većeg intenziteta nego kod žena. Kod svih ispitanika promene na vlasištu povezane sa starenjem obuhvatale su gotovo sve slojeve kože, uključujući tanji gornji sloj, tanje krvne sudove, donji sloj kože izložen (solarnoj) elastozi.

Otkriveno je da alopecija oponaša i pojačava takve promene, iako nije donesen zaključak o jasnom objašnjenju (uzroku, posledicama) za takvo ponašanje.
Na kraju, starenje vlasišta je skup neprimetnih, sporih, nevidljivih i suptilnih procesa. Pojava sedih vlasi, gubitak kose i njeno stanjivanje neosporno su važni pokazatelji starenja vlasišta kod većine populacije, bez obzira na to što se osetljivost vlasišta (svrab) sa godinama postupno smanjuje.

Međutim, vlasište stari zajedno sa ostatkom tela i oseća se u jednakoj meri. Na primer, ljudi se sa godinama sve češće susreću sa poteškoćama u obavljanju uobičajenih radnji, kao što je pranje (ili oblikovanje) kose, jer im podizanje ruku postaje otežano, ili čak bolno.
Tokom postupka osmišljanja proizvoda za vlasišta koja stare, osim opravdanih bioloških ciljeva, trebalo bi se proučiti i uzeti u obzir uobičajene i osnovne telesne potrebe kupaca zrelog doba.

KLJUČNA PORUKA

Starenje vlasišta obeleženo je suptilnim, nevidljivim i neprimetnim biološkim promenama koje se u potpunosti razlikuju od promena kože lica. Znakovi koji ukazuju na starenje vlasišta (količina kose, njena debljina, boja) i mere koje je potrebno preduzeti glavni su pokretači proizvodnje proizvoda za negu vlasišta koja stare.

HUB_CONTENT_DHSC_CONTENT_56_THE_AGEING_SCALP.jpg