OK

OK Cancel

Thank you

Close

Previous

Da li je seda kosa sklonija opadanju?

Zašto se pojavljuju sede vlasi?

J-F. M.: Tokom anagene faze (faze rasta) ciklusa rasta kose, folikul kose (deo vlasi ukorenjen u vlasištu) proizvodi pigment (pigmentisani pramen koji se sastoji od nekoliko vlasi). On može biti plav, crn, crven ili smeđ i zavisi od genetike svakog pojedinca. Rast i pigmentacija traju tri do četiri godine, nakon čega nastupa telogena faza tokom koje kosa opada i ponovno počinje proces rasta mlade kose.  

Kako bi mlada kosa ponovno počela da raste, folikul kose se mora „napuniti” iz „zalihe” matičnih ćelija (koje su potrebne za rast kose) i melanocita (koji kosi ili koži daju boju). Kad se folikul kose pravilno napuni tim ćelijama rasta i pigmentacije, dolazi do rasta mlade kose pune melanina. Prema tome, kosa obnavlja svoju prirodnu boju iz ciklusa u ciklus.  

Taj proces sa godinama slabi i počinju se pojavljivati sive, a zatim i bele vlasi jer se zaliha melanocita polako smanjuje dok, konačno, u potpunosti ne nestane. Broj melanocita kojim se folikul kose puni svakim novim ciklusom rasta kose sve je manji. Kosa postupno gubi pigmentaciju i u jednom trenutku postaje sasvim bela. Faktori koji dovode do smanjenja zalihe melanocita i pojave sedih vlasi su genetska predispozicija i stres.Koja su obeležja sedih vlasi?

J-F. M.: Sede vlasi imaju ista fizička obeležja kao i pigmentisana kosa s obzirom na to da potiču iz istog folikula. Jedina razlika među njima je u tome što sede vlasi sadrže malo ili nimalo pigmenta. Često je pogrešno verovanje da seda kosa raste gušće od pigmentisane kose. Sva dosad sprovedena laboratorijska istraživanja potvrdila su da sede vlasi rastu istom brzinom kao i pigmentisane i da su jednakog prečnika. Još jedna urbana legenda je da na mestu iščupane sede vlasi izraste nekoliko novih. To nije istina.

Da li su seda kosa i gubitak kose povezani?

J-F. M.: Nije poznata veza između sede kose i gubitka kose. Kosa može posediti, ali depigmentacija nije uzrok uranjenog gubitka kose. Dok se količina melanocita (odgovornih za pigmentaciju) iz zalihe iz koje se folikuli kose pune pre faze rasta mlade kose smanjuje, količina matičnih ćelija (odgovornih za rast kose) može ostati stabilna. Prema tome, iako sedi, kosa i dalje raste jednakom brzinom i jednake gustine. Jedina povezanost među njima je, naravno, životno doba, sa kojim uz sede vlasi dolazi i pojačano ispadanje kose. Međutim, ta dva fenomena nisu međusobno povezana. 


There is no known connection between white hair and hair loss.