NOVOKljučne informacije o kolačićima na našim stranicama. Pročitajte više OVDE SADA.

Ako ne preduzmete ništa, to će se tretirati kao prihvatanje kolačića.

Zatvori

OK

OKCancel

Thank you

Close

RUBRIKA ISKUSTVA

Hvala što ste zainteresovani za ovaj Program organizovan od strane L'OREAL ADRIA d.o.o.  sa sedištem na: Zavrtnica 17 , 10000 Zagreb registrovanim u Republici Hrvatskoj pod brojem 080429417 koje deluje u ime svoje marke Vichy (dalje "Organizator" ili "mi").                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Molimo da pažljivo pročitate sledeća Pravila koja uređuju ovaj Program. Prijavom u Program automatski prihvatate ova Pravila bez izuzetka kao i pravila namenjena članovima Programa, pravilnik za Podelu iskustava i fotografija i Uslove upotrebe ovog websajta.

Ova pravila će biti vidljiva na Platformi tokom čitavog perioda trajanja Programa. Takođe mogu biti poslata besplatno bilo kome ko to zatraži od Kompanije tokom perioda trajanja Programa na sledeću adresu: [email protected]

ČLAN 1 : DEFINICIJE

U okviru domena ovih pravila, izrazi ispod imaće sledeća značenja:

,,Program": ovaj program ,,100 dana 100 žena” online
,,Prijavljeni" ili ,,vi": osoba koja se prijavljuje za Program
,,Član" ili ,,vi": osoba koja učestvuje u Programu
,,Platforma": web platforma dostupna na sledećoj URL adresi: https://www.vichy.rs/članak/100-Days-100-Women-Home/a22287.aspx

ČLAN 2: TRAJANJE

Aplikacija za Program će trajati od 19.12.2013  zaključno sa 31.1.2014 . Ukoliko okolnosti budu zahtevale moguće je da ćemo odložiti ili otkazati Program. U tom slučaju informisaćemo vas što je pre moguće.

ČLAN 3: USLOVI UČESTVOVANJA


Program, koji je potpuno besplatan i za koji kupovina nije potrebna, otvoren je za sve žene starosti od 18 i više godina sa prebivalištem u Republici Srbiji. Moguće je da ćemo od Vas zatražiti da nam pošaljete fotokopiju svoje lične karte kao dokaz.
Sledeće osobe ne mogu učestvovati u Programu: (i) osoblje kompanije i (ii) ljudi koji su učestvovali u organizaciji igre, kao ni članovi njihovih porodica (odnosno bilo koja osoba sa iste adrese).
- Prijava se radi isključivo preko Platforme. Za bilo koje pitanje možete nas kontaktirati putem sledeće adrese: [email protected]
- Prijava za Program zahteva popunjavanje formulara
- Ukoliko budete izabrani, bićete informisani putem e-maila
Preuzimate odgovornost da ćete formulare za registraciju popuniti dobrovoljno uz shvatanje da bilo kakva netačna ili nekompletna registracija neće biti prihvaćena. Molimo da nas obavestite u vezi sa bilo kakvim promenama u vezi sa ovim podacima.

ČLAN 4: ODABIR UČESNIKA PROGRAMA I PROIZVODA ZA PRILAGOĐENU DNEVNU RUTINU NEGE


Da biste bili odabrani i da biste učestvovali u Programu, moraćete da se prijavite za Program i da uradite dijagnozu za svoju idealnu kožu na Platform www.vichy.rs/idealnadijagnoza, i da se onda registrujete kako bi žiri mogao da Vas kontaktira.  Žiri (,,Panel") glasa i bira profile koji predstavljaju različite tipove kože,  profile i težnje.
100 žena odabranih od strane žirija će dobiti paket rutine nege u skladu sa ovim Pravilima.
Svaki učesnik Programa će dobiti sledeće nagrade:
Ritual za negu kože u 3 koraka za 100 dana:
2 ista proizvoda za čišćenje, 2 ista seruma, 2 iste kreme u maksimalnoj vrednosti od 150 €.
Nagrada se dodeljuje isključivo učesniku Programa i ne može biti predata nikome drugom niti zamenjena za novac. Jasno je da mi zadržavamo pravo zamene ponuđene nagrade sa drugom nagradom iste vrednosti bilo kada.
Zauzvrat članovi moraju redovno da objavljuju iskustva i fotografije na Platformi povezane sa upotrebom rituala za negu kože.

ČLAN 5: USLOVI POVRAĆAJA TROŠKOVA ZA UČESTVOVANJE


Prihvatamo da vam nadoknadimo, ukoliko zatražite, troškove napravljene zbog povezivanja na Sajt i učestvovanja u programu i to do 3 minuta povezivanja po domaćinstvu, od čega je 0,11 eura za prvi minut i 0,02 eura za naredna dva minuta. Bilo kakva veza napravljena besplatno ili kao deo paketa (kablovska, ADSL, itd.) ne podleže bilo kakvom povratu.  Zahtev za povrat mora da ispuni sledeće uslove:

➢ mora nam biti poslat napismeno na poštansku adresu navedenu u drugom paragrafu člana 10 ne kasnije od mesec dana po završetku Igre (poslato do datuma isteka roka);

➢ navedite svoje prezime, ime i kućnu adresu;

➢ priložite kopiju detaljnog računa od telefonskog operatera i/ili provajdera sa kojim imate ugovor, koji prikazuje datum i vreme Vaše veze na Sajtu i učešća u Igri, kao i detalje bankarskog računa.

Bilo kakvi poštanski troškovi koje ćete možda napraviti prilikom slanja zahteva u vezi sa bilo kojim segmentom ovih pravila će biti nadoknađeni kao troškovi redovnog slanja (pošiljka do 20g). Troškovi fotokopiranja dokumenata će biti nadoknađeni na zahtev u iznosu od 20 eurocenti po listu.

Povrati će biti napravljeni putem slanja čeka ili transferom novca, a prema našem izboru, u roku od 60 dana od prijema zahteva, posle verifikacije osnovanosti zahteva i posebne provere da li se informacije iz pisma koje potražuje povrat slažu sa informacijama snimljenim na formularu za registraciju.

Troškove čija nadoknada nije predviđena propisima podmirujete sami.

ČLAN 6: ISKUSTVA I KREATIVNI RADOVI


Možda će biti traženo da popunite upitnik kako biste mogli da nam prosledite svoje utiske o programu i/ili dobijenoj nagradi. U tom slučaju, dajete nam dozvolu da besplatno reprodukujemo, predstavljamo, modifikujemo, adaptiramo (uključujući i prevode) šaljemo i distribuiramo iskustva, kreacije i/ili fotografije koje ste nam prosledili. Ova dozvola važi tri godine od momenta postavljanja Vašeg iskustva na Sajt, za ceo svet i za bilo koju vrstu medija (audiovizuelnog, štampanog, internet, itd.) uključujući i ,,društvene mreže" kao što je Facebook, Youtube, Instagram ili Dailymotion. Svesni ste da su ove društvene mreže platforme koje pripadaju trećim stranama i da će posledično upotreba Vaših iskustava, kreacija ili fotografija na ovim društvenim mrežama podleći uslovima upotrebe koje obezbeđuju ove treće strane.
Dalje, u slučaju da stvorite kreativne radove kao deo Programa, dozvoljavate nam da besplatno reprodukujemo, predstavljamo, modifikujemo, adaptiramo, šaljemo i distribuiramo te kreativne radove. Ova dozvola važi tri godine od momenta prenosa kreativnog rada na Sajt, za ceo svet i za bilo koju vrstu medija (audiovizuelnog, štampanog, internet, itd.).

ČLAN 7: LIČNI PODACI


U skladu sa važećim zakonima o privatnosti svaka osoba registrovana na Sajt ima mogućnost prava pristupa, ispravke, prigovora i brisanja podataka koji se nje tiču. Da bi se ovo pravo ostvarilo, dovoljno je da nam pošaljete e-mail sa dokazom svog identiteta na sledeću adresu:      @     . Za osobe koje budu iskoristile pravo brisanja svojih podataka pre završetka perioda trajanja Aplikacije definisanog u članu 2 smatraće se da su odustale od svog učestvovanja.

Informacije sakupljene unutar Programa moći će da se koriste u svrhu komercijalnog marketinga, pod uslovom da smo prethodno dobili Vaš pristanak tako što ste označili kućicu na formularu za registraciju za Program. Dalje, ako ste dali svoju dozvolu označivši kućicu za tu svrhu, možemo Vaše podatke proslediti našim partnerima.
Za osobe koje budu iskoristile pravo brisanja svojih podataka pre završetka perioda trajanja Programa i/ili koje ne učestvuju u Programu u skladu sa ovim pravilima smatraće se da su odustale od svog učešća u Programu.  Oni će morati da podmire troškove Cosmétique Active-u za proizvode za rutinu nege koje su dobili putem čeka na 150 eura naslovljenog na: L'OREAL ADRIA d.o.o., i poslatog na: L'OREAL ADRIA d.o.o..
Konačno, ukoliko ste među dobitnicima, već ste nam dali dozvolu da besplatno na Sajtu objavimo Vaše puno prezime, ime, kako je navedeno, Vašu fotografiju tokom perioda od tri godine.

ČLAN 8: ODGOVORNOST


Mi nismo odgovorni za zloupotrebu prava na povezivanje niti nagrade od strane Učesnika niti ćemo prihvatiti bilo kakvu odgovornost u slučaju sile ili događaja van naše kontrole (uključujući, ali ne i ograničeno na, tehničke probleme, gubitke ili kašnjenja pošte zbog poštanskih servisa, itd.) koji ometaju organizaciju i administraciju Igre. Pod ovim okolnostima, nećemo obavestiti Učesnike putem Sajta.

ČLAN 9: PROMENE PRAVILA


Možda ćemo modifikovati ova pravila, najpre sa ciljem da ih uskladimo sa važećom novom legislativom i/ili pravilima i/ili sa ciljem poboljšanja Sajta. Bilo kakva promena i/ili amandman biće integrisana u ova Pravila, objavljena na Sajtu i biti u skladu sa članom 10.

U slučaju da neka od klauzula ovih pravila bude proglašena ništavnom ili nevažećom, to neće ni u kom slučaju uticati na važnost Parvila u celini.
Bilo kakva promena i/ili amandman će biti integrisan u ove Uslove upotrebe.

ČLAN 10: NAČELA KORIŠĆENJA RUBRIKE ISKUSTVA

Svi članovi platforme ali i svi ostali korisnici weba pozvani su da učestvuju postavljanjem svojih iskustava i fotografija na www.vichy.com (odeljku posvećenom 100 dana 100 žena projektu) pod uslovom da poštuju klauzule ovog Pravilnika i Uslova upotrebe Sajta koji houstuje ovu Stranicu. Svoje iskustvo i fotografiju možete da objavite zahvaljujući dostupnom formularu na sledećoj websajt adresi:  https://www.vichy.rs/članak/100-Days-100-Women-Space/a22289.aspx. Objavljena iskustva i fotografije biće proverene pod ovim uslovima: 


1) MODERIRANJE
Stranicu prati moderator koji proverava sva iskustva i fotografije pošto su objavljene (post moderiranje). Moderator osigurava da su iskustva i fotografije u vezi sa temom 100 dana 100 žena programa koji se sprovodi na ovom prostoru, da su ta iskustva i fotografije u skaldu sa važećim zakonima i da predstavljaju konstruktivnu razmenu mišljenja.
Moderator zadržava pravo da obriše ona iskustva i fotografije koja nisu u skladu sa Pravilnikom i/ili Uslovima upotrebe sajta i konkretnije u slučaju iskustava i fotografija koje:
(i) su nepristojne, vređajuće, nasilne ili rasističke, fotografije koje uzurpiraju identitet trećih lica, i uopštenije bilo kakve fotografije koje povređuju prava drugih osoba;
(ii) imaju marketinšku prirodu ili predstavljaju promotivne materijale, koje su u suprotnosti sa opštim standardima i prihvaćenim moralnim normama, ili koje su revizionističke;
(iii) su namenjene lično bogaćenju, i one, bez obzira na njihovu formu, koje su u konfliktu sa pravima kopiranja ili sličnim pravima, pravima u vezi sa bazama podataka, pravima na oznake, pravima na slike, pravima protiv povrede privatnosti ili koje povređuju druge legislative ili važeća pravila;
(iv) sadrže telefonske brojeve i/ili e-mail adrese koje nisu javne a bez prethodne dozvole osoba kojih se tiču.
Iskustva i fotografije postavljene na ovom Prostoru moraju biti specifično povezani sa Vichy brendom i/ili sa sledećim temama: programom 100 dana 100 žena i Vichy proizvodima i moraju biti takvi da ne šokiraju niti vređaju druge ljude koji ih pregledaju.Stranica obrađuje i čuva sve podatke i omogućava autorima komentara da budu identifikovani i klasifikuje postavljene komentare u privatnu arhivu. Ova informacija će biti dostupna legalnim autoritetima i predstavljaće zvanični zahtev.2) PRAVA I OBAVEZE UČESNIKA
Učesnici koji postave svoja iskustva i fotografije zadržavaju pravo na intelektualnu svojinu na takve komentare. Iskustva i fotografije postavljene u ovom Prostoru objavljeni su pod potpunom odgovornošću učesnika.
Uopšteno rečeno, učesnicima je zabranjeno da objavljuju bilo kakva iskustva i fotografije koje bi mogle biti preteće, osuđujuće, nelegalne, ugrožavajuće za prava privatnosti ili prava intelektualne svojine, uznemirujuće za mlade korisnike, neautorizovane, omalovažavajuće, maliciozne, vulgarne, nepristojne, uvredljive,rasističke, religijski ili etnički obojene, nasile, invazivne za privatnost; koje omogućavaju da nečiji identitet bude otkriven, posebno ukoliko indikuju adresu ili telefonski broj, i koje stvaraju predrasude u vezi prava vlasnika trademarkova, tekstova, fotografija, slika videa, itd.
Uz to, učesnicima je zabranjeno da koriste Stranu za zastrašivanje ili zlostavljanje drugih, ili u bilo koju svrhu osim one koja je ovde indikovana, posebno da koriste ovu Stranu kao sredstvo stvaranja kontakta ili reklamiranja ili promocije.  Moramo istaći Učesnici moraju da imaju sva prava i/ili dozvole koja se tiču bilo kog sadržaja koji žele da objave na ovoj Strani.
PREPORUKE                                                                                                 Preporučljivo je da se ne uključuju bilo kakvi lični detalji u iskustva učesnika i fotografije (telefonski broj, e-mail adresa, itd.) kako bi se izbegle bilo kakve zloupotrebe od strane trećih lica. 


3) NAGRAĐIVANJE UČESNICA PROGRAMA
Učesnice programa će tokom 100 dana objavljivanja iskustava i fotografija sakupljati dodatne poene.  Sakupljanje poena će biti moguće od 25.02. do  06.05.2014. Poene mogu da sakupljaju samo žene koje su uradile dijagnozu idealne kože i koje su od strane organizatora bile obaveštene da su izabrane za program.
- Za objavljivanje iskustva na sajtu, koje će takođe biti potvrđeno i objavljeno od strane moderatora,  članice će dobiti 1 poen. Svakog dana tokom 100 dana testiranja može se objaviti jedno iskustvo.
- Za objavljivanje fotografije na sajtu, koje će takođe biti potvrđeno i objavljeno od strane moderatora, članice će dobiti 2 poena. Svakog dana tokom 100 dana testiranja može se objaviti jedna fotografija.
Nakon završetka 100 dana članice će biti dodatno nagrađene prema broju sakupljenih poena:
- 1x tablet iPad 2 (16GB , Wi-Fi) će dobiti učesnica sa najvećim brojem poena;
- 10x Vichy premium paket proizvoda (1x PURETÉ THERMALE SOLUTION MICELLAIRE NEGA ČIŠĆENJE LICA 3 u 1, 1x IDEALIA KREMA ZA GLATKU I SJAJNU KOŽU , 1x LIFTACTIV SERUMU 10 ZA OČI I TREPAVICE , 1x AQUALIA THERMAL SPA NOĆNA NEGA  i 1x TEINT IDEAL TEČNI BLISTAVI PUDER) – će dobiti narednih 10 učesnica sa najvećim brojem poena;
- 20x Vichy spa paket (1X AQUALIA THERMAL NOĆNA SPA NEGA i 1x VICHY TERMALNA VODA) – će dobiti narednih 20 učesnica sa najvećim brojem poena.
U slučaju da više učesnica ima isti broj poena, izbor nagrađenih za pojedinačne nagrade biće obavljen preko žirija koji je imenovan od strane organizatora. Žiri za izbor je sastavljen od 3 člana:
• Petra Mlakar Zorko (predsednica žirija),
• Vedrana Rubil (članica žirija),
• Sandra Kljunak (članica žirija).
Izbor žirija će biti baziran na sledećim kriterijumima:
1. originalnost teksta iskustva učesnice,
2. kvalitet vizuelnog prikaza, fotografije učesnice.

POREZI I PLAĆANJE POREZA
Organizator takmičenja će dobitnicama nagrada navedenih vrednosti umanjiti plaćanje poreza na dohodak u skladu sa važećim propisima. Moguća dodatna plaćanja poreza na dobit u skladu sa godišnjim poreskim prihodima ići će na teret primaoca nagrade. Pre nego što se nagrada dodeli, dobitnik mora da obezbedi organizatoru detaljne lične informacije: ime i prezime, datum rođenja,  adresu, poreski ogranak i poreski broj.
Vrednost nagrade je izražena u maloprodajnoj vrednosti, u evrima sa PDV-om. U slučaju nagrada vrednosti do 42 evra porez na dohodak se ne obračunava, vrednost nagrade takođe nije uključena u poresku osnovicu dobitnika. U skladu sa Zakonom o poreskom postupku ( tačka 3 stava 105 ZDoh - 2) dobitnik je za prijem nagrade u vrednosti do 42 evra sa PDV-om dužan da  organizatoru  dostavi poreski broj. Organizator će dobitniku poštom poslati potvrdu u vezi sa vrednošću nagrade i iznosa unapred plaćenog poreza. Svi dobitnici koji dobiju obaveštenje treba da ga napomenu u svom poreskom bilansu. Organizator nije odgovoran za poreze koji mogu nastati u vezi sa bilo kojim drugim nagradama.