NOVOKljučne informacije o kolačićima na našim stranicama. Pročitajte višeOVDE SADA.

Ako ne preduzmete ništa, to će se tretirati kao prihvatanje kolačića.

Zatvori

 • research
 • Points de vente
 • newsletter
 • Moja koža

Pravne informacije

1. pristup internet stranici+

Za pristup i upotrebu ove internet stranice morate biti punoletni i imati ispravnu elektronsku adresu. Ako ste još uvek maloletni, biće potrebna saglasnost Vaših roditelja.

Bićete navođeni da u obrascu popunite obavezna polja koja su označena zvezdicom. U tom slučaju moraćete ih ispuniti pre ulaska na internet stranu. Nepravilne i nepotpune prijave nećemo obrađivati.

Pristupanjem internet stranici i popunjavanjem obrasca potvrđujete da su svi podaci koje nam saopštite i koji su sačuvani u našem informacionom sistemu tačni i dokazuju vaš identitet. Molimo da nas obavestite o bilo kakvim promenama u vezi sa tim podacima.

Pristup internet stranici i/ili nekim podstranama moguć je samo uz upotrebu individualne lozinke. U tom slučaju sami morate osigurati da je lozinka sigurno sačuvana, a naravno, bilo kada je možete promeniti. Ne možemo biti odgovorni za posledice njene eventualne zloupotrebe. Broj pokušaja pristupa stranici i/ili nekim njenim podstranama može biti ograničen radi sprečavanja zloupotrebe lozinke. Ako ste primetili zloupotrebu svoje lozinke molimo Vas da nas o tome obavestite.

U slučaju nepoštovanja pravila opisanih u ovim uslovima korišćenja, zadržavamo pravo da Vam zabranimo pristup internet strani. O tome ćemo Vas obavestiti u najkraćem mogućem roku. Iako nastojimo da internet stranica uvek bude dostupna, ne možemo garantovati da će tako biti u svim okolnostima. Pristup internet stranici može biti ograničen zbog održavanja, ažuriranja ili bilo kojih drugih razloga na koje nemamo uticaj.

2. intelektualno vlasništvo+

Internet stranica i svi njeni elementi (kao na primer znakovi, slike, tekstovi, video snimci, itd.) su osigurani kao intelektualno vlasništvo. Postavljanje ove internet stranice zahtevalo je značajna ulaganja i timski rad naših ekipa. Zato Vam, ako nije drugačije određeno u ovom dokumentu, ne dodeljujemo nikakva druga prava osim da internet stranu upotrebljavate samo u lične i privatne namene. Upotreba, kopiranje ili predstavljanje internet stranice (u celini ili delimično) ili njenih elemenata u bilo kom mediju za drugu namenu, pre svega komercijalnu, nije dozvoljeno. U izuzetnim slučajevima možemo Vas ovlastiti da kopirate i/ili predstavite celokupnu stranu ili deo strane na određenim medijima, s tim da takvo ovlašćenje mora biti izričito dato u svakom konkretnom slučaju. Molbe za ovlašćenja adresirajte na: info@vichy.rs

3. korišćenje internet stranice+

Prvo želimo da Vas podsetimo da korišćenje ove internet stranice podrazumeva da imate sve potrebne uređaje i programsku opremu za upotrebu interneta.

Pored toga, želimo da Vas upozorimo da internet ne garantuje sigurnost, raspoloživost i integritet prenosa podataka, zato ne možemo biti odgovorni u slučaju grešaka, propusta, brisanja, kašnjenja, nedostataka (pre svega zbog virusa) na komunikacijskim linijama, računarskim komponentama i programskoj opremi do kojih nemamo nikakav pristup ili koji nastanu u slučaju neovlašćenog pristupa internet stranici ili degradacije sadržaja objavljenih na internet stranici.

a. Opšte obaveze korisnika

Zagovaramo vrednosti tolerancije i poštovanja prava drugoga. Zato internet stranicu ne smete da upotrebljavate za širenje tekstova rasističke, nasilne, ksenofobne, zlonamerne, neprimerene ili na bilo koji način nezakonite prirode.

Korišćenjem ove internet stranice, slažete se da nećete:

 • širiti sadržaje koji su štetni, klevetnički, neovlašćeni, zlonamerni i koji krše pravila privatnosti i javnog imidža i navode na nasilje i rasnu ili etničku mržnju;
 • upotrebljavati internet stranicu za političke, propagandne namene;
 • objavljivati reklamni i promotivni sadržaj;
 • zloupotrebljavati Forum za rasprave i upotrebljavati ga za drugačije namene od namena za koje je stvoren;
 • širiti uznemirujuće informacije ili sadržaje;
 • izvoditi nezakonite radnje, pre svega u vezi sa programskom opremom, markama, fotografijama, slikama, tekstom, video snimcima, itd.

Upozoravamo Vas, da su Vam, za sadržaj koji želite da objavite na ovoj internet stranici, potrebna sva neophodna prava i ovlašćenja. Zato Vam preporučujemo da ne objavljujete sadržaj (pre svega fotografije) koji predstavlja novije arhitektonske elemente, oglasne poruke ili modne kreacije na kojima se može pojaviti marka (akronimi, logotipi, itd.). Upozoravamo Vas takođe da sadržaj (pre svega fotografije i video snimke) na kojima su maloletne osobe na našoj internetskoj strani nećemo objaviti.

b. Posebne odredbe nekih rubrika

Na ovoj internet stranici na raspolaganju Vam mogu biti različite rubrike: prenosivi sadržaji, internet aplikacije, korisnički sadržaji, prostor za komentare, itd. ("rubrike").

(i) Prenosivi sadržaji

Na internet stranici ćemo možda objavljivati sadržaje koje ćete moći da prenosite ("prenosivi sadržaj"). Uz prenos ili upotrebu ovih sadržaja obavezujete se da ćete ih koristiti u skladu sa ovim uslovima upotrebe.

Za Vaše lične i privatne potrebe, Vam besplatno i tokom legalnog trajanja perioda autorskih prava, priznajemo neekskluzivno i neprenosivo pravo na korišćenje prenosivih sadržaja. Kopiranje, predstavljanje, izmena ili širenje prenosivih sadržaja je dozvoljeno samo sa našim posebnim izričitim dopuštenjem. Molbe za ovlašćenja adresirajte na: info@vichy.rs

(ii) Internet aplikacije

Na strani ćemo možda objaviti aplikacije ("internet aplikacije"). Za Vaše lične i privatne potrebe Vam besplatno i tokom razdoblja omogućenog pristupa do internet aplikacije, priznajemo neekskluzivno i neprenosivo pravo na upotrebu internet aplikacija. Obavezujete se da ni na koji način nećete menjati, prilagođavati, kopirati, ispravljati ili distribuirati internet aplikacije, marku niti upis o vlasništvu koji se pojavio na internet aplikaciji i/ili medijima koji su sa njom povezani.

Molimo Vas da bilo kakve nepravilnosti u vezi sa internet aplikacijom adresirate na: info@vichy.rs. Maksimalno ćemo se potruditi da moguće nepravilnosti ispravimo u najkraćem mogućem roku.

U slučajevima u kojima Vam nudimo alate/aplikaciju pomoću kojih možete da retuširate fotografiju (pre svega za virtuelno testiranje kozmetičkog proizvoda), slažete se i prihvatate da taj alat/aplikaciju možete koristiti samo za lične potrebe i u skladu sa njegovom/njenom namenom. Ovaj alat/aplikaciju ne smete da upotrebljavate na način koji bi povredio čast, ugled ili prava trećih osoba. Takođe ne smete da menjate i/ili širite fotografije trećih osoba bez njihovih prethodnih dopuštenja. Takođe nemate ovlašćenja da menjate i/ili širite deo ili celokupan sadržaj (koji je ili nije menjan alatom/aplikacijom) koji je nastao upotrebom alata/aplikacije (pre svega sadržaj u vezi sa modelima) bez našeg prethodnog dopuštenja.

(iii) Korisnički sadržaj i korisničke aktivnosti

Korisnički sadržaj.
Možda ćemo na internet stranici objaviti prostor koji će biti namenjen za menjanje korisničkog sadržaja, kao na primer teksta, fotografije, video snimka, itd. ("korisnički sadržaj").

Objavom korisničkog sadržaja na našoj internet stranici automatski nam odobravate besplatno, trajno, neopozivo, neisključivo dopuštenje da, bez vremenskih i prostornih ograničenja, upotrebljavamo, kopiramo, menjamo, prilagođavamo, delimo, prevodimo, stvaramo nove proizvode, uključimo u druge proizvode i delimo Vaš korisnički sadržaj (delimično ili u celosti) na svim medijima (uključujući, bez ograničenja, ovu internet stranicu).

Ovlašćujete nas da upravljamo sadržajem, ne samo na našoj internet stranici, nego i na stranama trećih osoba, pre svega na društvenim mrežama (kao na primer Facebook, Twitter, Youtube, Dailymotion itd.; naša stranica ne upravlja ili ni na koji način ne sponzoriše nijednu od ovih strana), uključujući njihove plug-in dodatke i aplikacije koje su možda objavljene na stranicama, u daljem tekstu "stranice trećih lica".

Obavešteni ste i prihvatate da upotrebu društvene mreže uređuju isključivo uslovi upotrebe koje je odredila sama društvena mreža. Dakle, obavešteni ste i posebno prihvatate da našu upotrebu sadržaja obavezuju uslovi koje su odredile stranice trećih lica. Zato ne odgovaramo za upotrebu sadržaja sa naše internet stranice ili stranice trećih lica u skladu sa uslovima upotrebe koje određuje društvena mreža i pre svega u kontekstu prava, njihovog trajanja i brisanja sadržaja.

Za pritužbe trećih lica koje se odnose na upotrebu sadržaja u skladu sa uslovima upotrebe koje određuje društvena mreža odgovarate sami.

Bez obzira na gore navedene uslove garantujete da ste dobili sva potrebna ovlašćenja za upotrebu sadržaja na internet stranicama trećih lica kao što su društvene mreže.

Sada ste obavešteni i prihvatate (i potvrđujete da imate potrebna ovlašćenja) da sadržaji na drugim internet stranicama mogu biti "virusni" i da mi ne preuzimamo odgovornost u odnosu na one koji imaju prava.

Korisnički sadržaji koje objavite na internet stranici su Vaš lični izbor i odgovornost. Međutim, upozoravamo Vas da korisnički sadržaji ne smeju kršiti važeće zakone, moralne standarde i prava drugih. U tom kontekstu zadržavamo pravo da bilo kada sa internet stranice povučemo korisničke sadržaje koji su protivzakoniti i/ili u suprotnosti sa moralnim standardima i/ili pravima drugih.


Korisničke aktivnosti.
Na internet stranama trećih lica omogućene su određene aktivnosti pomoću kojih možemo da delimo, komentarišemo i/ili ocenimo sadržaje, u daljem tekstu "korisničke aktivnosti".

Kada upotrebljavate korisničke aktivnosti na ili preko internet stranica trećih lica, ovlašćujete nas da pristupamo određenim osnovnim podacima o Vašem nalogu na tim stranicama (npr. ime, prikazana slika, datum rođenja, pol, mreža, ID korisnika, popis prijatelja, osoba koje pratite i/ili koje prate Vas, komentare i/ili vaše ocene kao i druge podatke koje delite sa svetom, u daljem tekstu "javni podaci"), tako da se što bolje odvija interakcija sa internet stranicom trećih lica koju koristite.

Upozoravamo Vas da će određeni podaci koje objavite preko ili na stranicama trećih lica biti javno objavljeni i ko poseti našu internet stranicu ili neku drugu stranicu trećih lica koja je sa njom povezana će ih moći videti. Ni u kom slučaju ne odgovaramo za Vaše objave javnih informacija niti za njihovu upotrebu od strane drugih korisnika.

Ako više ne želite da Vaši podaci budu objavljeni na našoj internet stranici, sami ste odgovorni za promenu odgovarajućih parametara privatnosti Vašeg računa na internet stranicama trećih lica. Takođe, ne odgovaramo za vremenski period koji nastane od momenta promene parametara privatnosti Vašeg računa na internet stranicama trećih lica i brisanja Vaših aktivnosti na našoj internet stranici ili internetu.

Pozivamo Vas da nas obavestite o svim korisničkim sadržajima za koje mislite da su u suprotnosti sa važećim zakonima i/ili moralnim standardima i/ili ovde utvrđenim načelima i/ili pravima drugih, na sledeću adresu: info@vichy.rs

(iv) Blog

Možda ćemo na internet stranici objaviti prostor za komunikaciju ("blog").

Prilikom upotrebe bloga bezrezervno prihvatate da ćete postupati u skladu sa važećim zakonima, moralnim standardima, ovde utvrđenim načelima i načelima iz Uslova upotrebe bloga i pravima drugih.

Pozivamo Vas da nas obavestite o svim komunikacijama za koje mislite da su u suprotnosti sa važećim zakonima i/ili moralnim standardima i/ili ovdje utvrđenim načelima i/ili pravima drugih na sledeću adresu: info@vichy.rs

4. Podaci navedeni na internet stranici+

a. Opšte odredbe

Nastojimo da svi podaci budu tačni i ažurirani. Uprkos tome prenosi podataka i informacija na internetu zavise od tehničke pouzdanosti, zato ne možemo da garantujemo tačnost svih podataka koji su objavljeni na internet stranici.

Upozoravamo Vas da se nepravilnosti i propusti kod podataka objavljenih na internet stranici mogu pojaviti pre svega zbog upada trećih lica. Pozivamo Vas da nam moguće nepravilnosti ili propuste saopštite na sledeću adresu: info@vichy.rs

b. Podaci o proizvodima i uslugama

Ako nije drugačije određeno, proizvodi i usluge koji su predstavljeni na internet stranici ne obuhvataju prodajne ponude nego služe samo opštem predstavljanju proizvoda i usluga koje nudimo u zemlji u kojoj je strana objavljena.

c. Saveti i dijagnostički alati


Saveti koje objavljujemo na internet stranici i/ili dijagnostički alati koji su povremeno dostupni, samo su jednostavne simulacije pomoću kojih dobijamo kozmetološke savete.
Informacije koje oni objave su samo indikativne prirode i ni u kom slučaju ne zamenjuju lekarske dijagnoze, kliničke savete ili medicinsko lečenje.
Zato Vam ne možemo garantovati potpuno zadovoljstvo savetima koje dobijate  prilikom upotrebe tih alata i ne preuzimamo odgovornost za njihovo korišćenje.

Za sve dodatne informacije ili u slučaju nedoumice preporučujemo da se posavetujete sa svojim lekarom i/ili nam pišite na donju adresu: info@vichy.rs

d. Tekstualni linkovi

Tekstualni linkovi na našoj internet stranici mogu da Vas preusmere na internet stranice trećih lica koje mogu da budu različite zajednice, informativne prirode ili da služe e-poslovanju, a njihove sadržaje ne nadziremo mi. Ni u kom slučaju ne odgovaramo za sadržaj i ponašanje tih stranica. Takođe Vam ne garantujemo pouzdanost i tačnost podataka i sadržaja koji su navedeni na internet stranicama trećih lica. Na internet stranicama trećih lica može da vlada drugačija praksa obrade ličnih podataka nego kod nas. Upozoravamo Vas da nemamo nikakvu kontrolu nad sakupljanjem i obradom podataka na stranicama trećih lica i zato Vam predlažemo da pogledate njihovu politiku zaštite ličnih podataka. Uzmite u obzir da su internet linkovi na stranici objavljeni samo zato da bismo Vam olakšali navigaciju po internetu. Posećivanje internet stranica trećih lica zavisi od Vašeg izbora i Vaše posebne odgovornosti.

Ako želite da kreirate internet link koji bi vodio do  naše internet stranice, molbu za ovlašćenje možete da nam pošaljete na donju adresu: info@vichy.rs

e. Kolačići

Kolačići su manje datoteke koje se prebacuju na Vaš računar tokom poseta internet stranici (kao na primer stranice koje ste pregledali, datum i vreme posete, itd.) i koje stranica sakupi tokom Vaše nove posete iste internet stranice.

Da biste mogli što bolje da iskoristite funkcije naše internet stranice, preporučljivo je da omogućite prihvatanje kolačića. Zapamtite da Vas pomoću kolačića ne možemo identifikovati i da se informacije sačuvane na Vašem računaru kroz kolačiće čuvaju tokom 6 meseci.

U skladu sa preporukama Francuske nacionalne komisije za zaštitu podataka, obaveštavamo Vas da možete da onemogućite prihvatanje kolačića tako što ćete promeniti podešavanja Vašeg pretraživača (podaci su na raspolaganju na http://www.cnil.fr, u rubrikama »obaveštenja o kolačićima« ili kolačići«).

5. lični podaci+

Možda ćemo sakupljati Vaše lične podatke, pre svega kada se (i) prijavite za uslugu, (ii) preuzmete prenosive sadržaje, (iii) upotrebljavate podstranu i/ili dijagnostičko sredstvo, (iv) učestvujete u igri/takmičenju, (v)pošaljete nam elektronsko obaveštenje, (vi) ispunite anketu ili istraživanje ili (vii) kada komunicirate sa stranom preko internet stranica trećih lica ili neposredno na takvim stranicama. Preduzimanjem bilo koje od napred navedenih aktivnosti dajete Vašu izričitu saglasnost za obradu podataka koje ste nam ustupili.

Lične podatke ćemo tretirati u skladu sa našom politikom zaštite ličnih podataka koja je dostupna na internet stranici i obrađivaćemo ih isključivo za Loreal Adria d.o.o., za Vichy. Mogli bismo da ih upotrebimo isključivo za:

 • Statistička istraživanja: Vaše podatke i aktivnosti sakupićemo i proučiti (pre svega stranice koje posećujete i oglase na koje ste kliknuli) tako da bismo odredili Vaš profil i naše usluge bolje prilagodili Vašim očekivanjima. Naša statistička istraživanja su strogo poverljiva;
 • Praćenje odnosa sa strankom: ako nam pošaljete obaveštenje, Vaši podaci se sačuvaju i koriste za odgovor na Vaše pitanje i za praćenje odnosa;
 • Ponudu usluga: slanje biltena, pristup određenim stranicama sa savetima, itd.;
 • Prilagođavanje internet stranice Vašim potrebama;
 • Ako ste otključali za to namenjen kvadratić, ovlastili ste nas da možemo da prosleđujemo Vaše podatke našim partnerima.

U skladu sa važećim zakonom o zaštiti ličnih podataka imate pravo da u svakom trenutku pristupite svojim ličnim podacima, uskratite saglasnost za njihovu dalju obradu, zahtevate njihovu izmenu ili dopunu i brišete ih. To pravo možete da ostvarite bilo kada pošto nam pošaljete elektronsku poštu zajedno sa fotokopijom svoje lične karte ili pasoša na adresu: info@vichy.rs

6. promene internet stranice i uslova upotrebe+

Možda ćemo morati da promenimo sadržaj i podatke koji se pojavljuju na ovoj internet stranici, pre svega zato da bismo poštovali nove zakone i/ili važeće propise i/ili poboljšali našu internet stranicu. Sve promene biće uključene u ove uslove upotrebe.

7. Menadžer i hosting+

Menadžer internet stranice je L'Oréal Adria, Zavrtnica 17, 10000 Zagreb. Hosting internet stranice je napravio Microsoft France corporation, preduzeće SAS sa kapitalom od 4.240.000,00 evra i sa sedištem u 39 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, Francuska, koje je upisano u poslovni registar i registar preduzeća u mestu Nanterre pod brojem 327 733 184.